Tài liệu quảng cáo

Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới để có được những tập tin chất lượng báo chí. Cảm ơn bạn đã giúp truyền bá những lời này.

Từ chối CCP Poster

Ba kích thước có sẵn:
11 "Rộng x 17" H
18 "Rộng x 24" H
8,5 "Rộng x 11" H

Từ chối Tờ rơi gấp ba lần của CCP

8,5 "Rộng x 11" H
(cập nhật tháng 3 năm 2021)

Từ chối Biểu mẫu yêu cầu CCP

8,5 "Rộng x 11" H
11" W x 8.5" H

Từ chối CCP Billboard

48 "Rộng x 14" H

Mâu liên hệ

Vui lòng điền vào biểu mẫu nếu bạn cần các tệp chất lượng báo chí. Cảm ơn bạn đã giúp truyền bá những lời này.

Di chuyển lên đầu
kiểm tra