affär

Recommended Reading

Hur kommunismens spektrum styr vår värld

En måste-läs för varje frihetsälskande person. Den här boken avslöjar hur det kommunistiska spöket har trängt in i dagens folks sinnen. Den kartlägger kommunismens globala framsteg och förklarar hur detta spöke har inbäddat sig i nästan alla aspekter av dagens samhälle - från utbildning till rättsväsendet - och den väg mänskligheten måste gå för att undkomma sitt grepp.

Spela filmen

Nio kommentarer från kommunistpartiet

Den här boken har publicerats på 33 språk och har inspirerat över 360 miljoner människor att lämna KKP och dess anslutna organisationer. Med detaljerade redogörelser för propaganda, förföljelse, hungersnöd, massaker, tyranni och censur av KKP, som är ansvarig för 80 miljoner kinesers eller mer död. Att förstå KKP: s sanna historia hjälper till att förhindra att sådana tragedier återkommer.

Spela filmen
Scrolla till toppen
testa