Home-2

حزب کمونیست چین را رد کنید

500000 هدف
431,264 Signed 86%
قبلی
بعد

ویدئو های پیشنهادی

Recommended Reading

شبح کمونیسم در حال حکمرانی بر جهان ما

کتابی که همه آزادی خواهان باید بخوانند. این کتاب روش هایی که شبح کمونیسم به اذهان مردم این دوره نفوذ می کند را آشکار می کند. این کتاب چگونگی گسترش جهانی کمونیسم را به تصویر می کشد و توضیح می دهد که چگونه این شبح خودش را در هر جنبه از زندگی مردم امروز وارد کرده است - از آموزش تا سیستم قضاوت - و راهی که بشریت باید در پیش گیرد تا از چنگالش رهایی یابد.

پخش ویدئو

نه شرح و تفسیر در مورد حزب کمونیست چین

این کتاب در 33 زبان منتشر شده و الهام بخش بیش از 30 میلیون نفر بوده است تا از حزب کمونیست چین و سازمان های وابسته به آن خارج شوند. با وجود جنبه های مختلف تبلیغات دروغین، خشکسالی، قتل عام، استبداد و سانسور که مسئول مرگ بیش از 80 میلیون نفر از مردم چین است. درک تاریخ حقیقی حزب کمونیست چین کمک می کند تا از وقوع مجدد چنین فجایعی جلوگیری شود.

پخش ویدئو

آنچه مردم در مورد حزب کمونیست چین می گویند

نظرات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on email
حزب کمونیست چین همه ما را به خطر می اندازد. بیایید حزب را رد کنیم.

دادخواست را امضا کنید
با امضای این دادخواست با شرایط حریم خصوصی ما موافقت می کنید.
  1. حزب کمونیست چین را برای جنایاتش علیه بشریت محکوم کنید
  2. درباره خرابکاری ها و اعمال نفوذ حزب کمونیست چین در سایر کشور ها به دیگران آگاهی دهید.
  3. حزب کمونیست چین را برای سرپوش گذاشتن و ارائه اطلاعات نادرست در مورد پاندمی مسئول بدانید.

زمان آن است که حزب کمونیست چین را رد کنید

تاریخ به ما می آموزد که وقتی خوبی را ارج نهیم و پلیدی را رد کنیم، شرایط شروع به بهتر شدن می کند. بیایید حزب کمونیست چین را رد کنیم- حزب نماینده بدترین پلیدی هاست.

به بالای صفحه بردن
تست